Privacy en IT voor het onderwijs

Leveranciersonafhankelijk advies voor directeuren en besturen van onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Hoe kan CIOforum u helpen?

CIOforum combineert ruime ervaring in IT-consultancy en kennis om te zorgen dat IT doet, wat uw organisatie wil:

  • Het aanpakken van uw ergernissen, problemen of uitdagingen
  • Besparing door te kijken naar de meest waardevolle keuzen voor nieuwe investeringen, werkplekken en inkoop met de juiste prijzen en invulling van uw voorwaarden
  • Risicobeperking door het verbeteren van beschikbaaarheid en continuïteit, bijvoorbeeld door te gaan werken in de Cloud
  • Efficiencyverbetering, bijvoorbeeld door IT aan te laten sluiten bij uw processen, hulp bij keuze en aansturen van een leverancier of systeem

Dienst 'Shared IT-directeur'

CIOforum biedt u een shared IT Directeur, een Chief Information Officer "CIO", aan als een service, een IT-klankbord zonder dat u de overhead heeft van iemand in loondienst. CIOforum biedt abonnementsvormen met variatie in kwartaal tot wekelijkse meetings waarbij u profiteert van snelle kennisopbouw over uw organisatie via een ervaren IT-coach.

Dienst 'Functionaris Gegevensbescherming'

Daarbovenop is Robert Zondervan gecertificeerd voor de dienst Functionaris Gegevensbescherming (CIPM) voor het opzetten en bijhouden van een privacyraamwerk, bijvoorbeeld voor het inventariseren en aanpakken van privacyrisico's volgens een stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese privacywet (AVG - GDPR).

U kunt profiteren door te besparen op een externe adviseur die alles opnieuw moet inventariseren door gebruik te maken van de kennis en oplossingen in gelijkaardige organisaties.

Top 7 van fouten bij het werven van een IT-directeur

CIOforum heeft een kort IT-marktonderzoek voor directeuren, eigenaars en besturen. De anonieme antwoorden worden gebruikt als input voor IT-TEDtalk. Wilt u drie korte vragen beantwoorden? Het kost een paar minuten van uw tijd. Als dank ontvangt u het artikel "Top 7 van fouten ...".

Download het whitepaper om te lezen welke IT-leiderschapskwaliteiten u wel en niet nodig heeft.

Download whitepaper

* indicates required